O nas

Na kratko o programu BioPharm.Si

Proizvodnja bioloških zdravil in cepiv v obliki proteinov, DNA in virusov je iz operativnega in tehničnega vidika izjemno zahtevna in mogoča samo v tehnološko dovršenih procesih. Zaradi potreb po izboljšanju produktivnosti procesov, zniževanju stroškov, fleksibilnosti in predvsem zaradi tehnološkega napredka, ki to omogoča, se pri proizvodnji velikih bioloških molekul počasi uveljavlja koncept kontinuirane proizvodnje. Prednosti kontinuiranih proizvodnih sistemov so zaradi manjših volumnov in boljšega izkoristka substratov višja produktivnost in nižji stroški, enostavnejši prenos na večji proizvodni nivo ter večja robustnost in fleksibilnost. Glavni cilj programa BioPharm.Si, ki povezuje vrhunska slovenska podjetja in odlične raziskovalne organizacije, je razvoj kontinuiranih biotehnoloških procesov ter naprednih naprav in storitev, ki bodo izvajanje takšnih procesov omogočili.

Program BioPharm.Si sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski sklad za regionalni razvoj v višini 5.972.371,63€.

Partnerji