Partnerji

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani (UL FKKT) je raziskovalno–izobraževalna ustanova s področja visokega šolstva, ki raziskovalno pokriva področja kemije, kemijskega inženirstva, biokemije ter tehniške varnosti. UL FKKT zaposluje preko 100 raziskovalcev.

UL FKKT je s preselitvijo v nove prostore na eni lokaciji ustvarila pogoje za integralno interdisciplinarno raziskovalno delo za potrebe razvoja bazičnih znanj kot tudi za sodelovanje s kemijsko ter farmacevtsko industrijo v Sloveniji in širše pri reševanju aplikativnih problemov. Na eni lokaciji so tako združeni eksperti z različnih področij kemije, biokemije in kemijskega inženirstva,

Partnerji