Projekti

RRP2: Koncepti spremljanja kvalitete biološkega zdravila

Pogoj za robustno proizvodnjo bioloških zdravil je zanesljivo spremljanje pogojev bioprocesa in kvalitete učinkovine, ki se izloča tekom le-tega. Cilj projekta je primerjava ter izbor najučinkovitejše tehnologije med naborom biosenzorjev, senzorskih tehnik in analitskih metod za spremljanje kvalitete učinkovine v realnem času. Projekt je osnovan na že obstoječem strokovnem znanju ter intelektualni lastnini partnerjev BioPharm.SI.


Projektni vodja: dr. Drago Kuzman

Projektni partnerji: Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo , Kemijski inštitut , Lek , Fakulteta za elektrotehniko , Instrumentation Technologies


Partnerji