Projekti

RRP7: Reprezentativni laboratorijski proces proizvodnje bioloških zdravil

Glavni pokazatelj učinkovitosti kateregakoli proizvodnega procesa je njegova implementacija in vodenje pod realnimi pogoji. Namen projekta je povečanje fleksibilnosti, zmanjšanje stroškov in skrajšanje potrebnega časa za razvoj proizvodnega procesa, pri čemer je idealna rešitev za navedene zahteve postavitev reprezentativnega miniaturiziranega (scale-down) procesnega modela, ki je glavni cilj projekta.


Projektni vodja: dr. Aleš Podgornik

Projektni partnerji: Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo , Kemijski inštitut , Lek , BIA , Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo


Partnerji