Projekti

RRP6: Simulacija proizvodnje bioloških zdravil

Vpliv nekaterih procesnih parametrov in procesnih konfiguracij na bioproces je zaradi pomanjkanja virov ter težav pri natančnem spremljanju in merjenju nekaterih procesnih spremenljivk ter zaradi medsebojne prepletenosti procesnih parametrov velikokrat težko eksperimentalno oceniti. Te omejitve je mogoče premagati z razvojem mehanističnega matematičnega modela, ki bo temeljil na masni, energijski, entropijski bilanci ter ohranitvi gibalne količine, kot tudi na tehničnih karakteristikah samega procesa. Glavni cilj tega projekta bo izpeljava in simulacija celotnega procesa z integracijo pripravljalnih (up-stream) in zaključnih procesov (down-stream).


Projektni vodja: dr. Blaž Likozar

Projektni partnerji: Kemijski inštitut , Lek , Fakulteta za računalništvo in informatiko , Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo


Partnerji