Projekti

RRP5: Informacijska podpora razvoju novih bioloških zdravil

Cilj projekta je izboljšati informacijsko podporo razvoja procesov za proizvodnjo bioloških zdravil. Temelj sistema predstavlja podatkovno skladišče, ki zbira podatke o poteku procesov in kvaliteti produktov. Vir podatkov predstavljajo različni elektronski sistemi, ki so lahko samostojni, povezani preko podatkovnih baz, podatki pa se lahko prenašajo ročno ali avtomatsko. Glavni doprinos skladišča bo pravilna poravnava podatkov iz vseh različnih virov in s tem enostavna in hitra dostopnost do vseh podatkov na enem mestu. Predvidena strukura pa bo v prihodnje omogočala tudi razširitev sistema do funkcij planiranje in sprotnega spremljanja izvajanja vseh projektov razvoja. Kontrolna plošča bo vezana na podatkovno skladišče in bo omogočala sprotno spremljanje in analizo podatkov o procesih. Namenjena bo raziskovalcem, ki načrtujejo in izvajajo procese. Z analizo preteklih tekov eksperimenta bo možno vplivati na bolj optimalno načrtovanje in izvajanje novih eksperimentov. Glavni izziv plošče je razvoj uporabniškega vmesnika, ki bo moral omogočati čim bolj pregledne prikaze in intuitivno uporabo.


Projektni vodja: dr. Aleš Belič

Projektni partnerji: Lek , Metronik , Fakulteta za računalništvo in informatiko


Partnerji