Projekti

RRP3: Metode in naprave za sledenje kakovosti bioloških zdravil

Za prehod iz šaržne na kontinuirano biotehnološko proizvodnjo je ključen razvoj in uporaba tehnologij ter metod za spremljanje procesov. Postavitev ustreznih senzorjev za merjenje kritičnih lastnosti kvalitete (CQA) ter kritičnih procesnih parametrov (CPPa) vzdolž celotne proizvodne linije omogoča spremljanje, nadzor ter krmiljenje procesov. Glavni cilj projekta je razvoj tehnološke platforme za spremljanje kvalitete biološkega zdravila z novimi in-line ter at-line metodami in napravami.


Projektni vodja: dr. Matjaž Peterka

Projektni partnerji: Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo , Kemijski inštitut , Lek , Nacionalni inštitut za biologijo , Fakulteta za elektrotehniko , Instrumentation Technologies


Partnerji