Projekti

RRP4: Tehnologije podatkovne analitike za optimizacijo bioloških procesov

Proizvodnja bioloških zdravil poteka v genetsko spremenjenih živih celicah, ki jih v bioreaktorju namnožimo do velike gostote. Za hitro rast celic in proizvodnjo ciljnega zdravila bioreaktorju dodajamo hranila in skrbno uravnavamo fizikalne pogoje, kot so pritisk, temperatura in kislost. Rastni pogoji in sestava hranilnih snovi ter njune interakcije bistveno vplivajo na kvaliteto proizvodnje. V projektu RRP4 razvijamo tehnike podatkovne analitike in modeliranja, s katerimi bomo lahko določili optimalne pogoje za proizvodnjo bioloških zdravil in orodja, s katerimi bomo lahko spremljali, napovedovali in  bolje razumeli procese v bioreaktorju.


Projektni vodja: dr. Blaž Zupan

Projektni partnerji: Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo , Kemijski inštitut , Lek , Metronik , Fakulteta za računalništvo in informatiko , Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo


Partnerji